Cách chơi xổ số W88 online

Hiện tại nhà cái w88 đã cho ra mắt sản phẩm mới là Lô Đề Việt Nam (trong website W88 Xổ Số VN) . Người chơi có thể tham gia trực tiếp trên trang w88 ở mục Xổ Số .

W88 xổ số
W88 xổ số

Cách cược của w88 xổ số

+Cá cược 2D , 3D , 4D , 5D

2D
Đầu : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả Giải 7. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả Giải 8.
Đuôi : Đài Miền Nam và Bắc – Dựa vào kết quả 2 số cuối của Giải Đặc Biệt
Đầu + Đuôi : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả của Giải 7 và 2 số cuối của Giải Đặc Biệt. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả Giải 8 và 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Bao lô : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải gồm (27 Lô). Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải gồm (18 Lô)
3D
Đầu : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả của Giải 6. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả của Giải 7.
Đuôi : Đài Miền Nam và Bắc – Dựa vào kết quả 3 số cuối của Giải Đặc Biệt
Đầu + Đuôi : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả của Giải 6 và 3 số cuối của Giải Đặc Biệt. Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả Giải 7 và 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Bao lô : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả 3 số cuối của tất cả các Giải gồm (23 Lô – trừ Giải 7). Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả 3 số cuối của tất cả các Giải gồm (17 Lô – trừ Giải 8)
4D
Đuôi : Đài Miền Nam và Bắc – Dựa vào kết quả 4 số cuối của Giải Đặc Biệt
Bao Lô : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả 4 số cuối cùng của tất cả các Giải (20 Lô – trừ Giải Sáu và Bảy). Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả 4 số cuối cùng của tất cả các Giải (16 Lô – trừ Giải Tám và Bảy)
5D
Bao Lô : Đài Miền Bắc – Dựa vào kết quả của Giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì và Ba (10 Lô). Đài Miền Nam – Dựa vào kết quả của Giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì, Ba và Tư (12 Lô).
+Cá cược lượt 7

2D Lượt 7
Bao Lô 7 : Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Tám – Giải Năm) và kết quả 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
7 Lô Đầu : Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Tám – Giải Năm) và kết quả 2 số cuối (1 Lô đầu) của Giải Tư.
7 Lô Giữa : Dựa vào kết quả 2 số cuối của Giải Tư.
7 Lô Cuối : Dựa vào kết quả 2 số cuối (từ Giải Đặc Biệt – Giải Ba) và kết quả 2 số cuối (2 Lô cuối) của Giải Tư.
3D Lượt 7
Bao Lô 7 : Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Bảy – Giải Năm) cộng với kết quả 3 số cuối (1 Lô đầu) của Giải Tư và kết quả 3 số cuối của Giải Đặc Biệt.
7 Lô Đầu : Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Bảy – Giải Năm) và kết quả 3 số cuối (2 Lô đầu) của Giải Tư.
7 Lô Giữa : Dựa vào kết quả 3 số cuối của Giải Tư.
7 Lô Cuối : Dựa vào kết quả 3 số cuối (từ Giải Đặc Biệt – Giải Ba) và kết quả 3 số cuối (2 Lô cuối) của Giải Tư.
Lưu ý : Cược 2D Lượt 7, 3D Lượt 7 chỉ áp dụng cho Đài Miền Nam (18 Lô).

+Cá cược số đá 2,3 (xiên 2 , 3)

+Số Đá 2×3
Xiên 2 : Chọn 2 con số sau đó dựa vào kết quả 2 số cuối của tất cả các Giải (Đài Miền Bắc – 27 Lô và Đài Miền Nam – 18 Lô) với tiền cược X số Lô (18 hoặc 27) X 2.
Xiên 3 : Chọn 3 con số sau đó dựa vào kết quả 3 số cuối của tất cả các Giải (Đài Miền Bắc – 27 Lô và Đài Miền Nam – 18 Lô) với tiền cược X số Lô (18 hoặc 27) X 3.
Ví dụ: Cược xiên 2 số (36,48) Miền Nam (18 Lô) = 10 VNĐ – cách tính: 10x18x2, tương tự cược xiên 3 số (36,48,52): 10x18x3. <X: phép nhân>

+Cá cược giải đặc biệt w88 xổ số

Đặc Biệt
Lớn : Gồm 50 số từ 50-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Nhỏ : Gồm 50 số từ 00-49. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ : Gồm 50 số chỉ tính số Lẻ của các số từ 01-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn : Gồm 50 số chỉ tính số Chẵn của các số từ 00-98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Trong : Gồm 50 số từ 25-74. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Ngoài : Gồm 50 số trong đó có 25 số từ 00-24 và 25 số từ 75-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Nhỏ Lẻ : Gồm 25 số chỉ tính số Lẻ từ 01-49. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Nhỏ Chẵn : Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn từ 00-48. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ Lớn : Gồm 25 số chỉ tính sổ Lẻ từ 51-99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn Lớn : Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn từ 50-98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ Lẻ : Gồm 25 số chỉ tính số Lẻ của đơn vị đầu và đơn vị cuối (ví dụ: 11,13,15,17,19,31,33,35,37,39…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn Chẵn : Gồm 25 số chỉ tính số Chẵn của đơn vị đầu và đơn vị cuối (ví dụ: 00,02,04,06,08,20,22,24,26,28…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Lẻ Chẵn : Gồm 25 số có đơn vị đầu là số Lẻ và đơn vị sau là số Chẵn (ví dụ: 10,12,14,16,18,30,32,34,36,38…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Chẵn Lẻ : Gồm 25 số có đơn vị đầu là số Chẵn và đơn vị sau là số Lẻ (ví dụ: 01,03,05,07,09,21,23,25,27,29…). Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
12 Con Giáp : Gồm 37 con số như sau: 06,07,09,10,11,12,14,15,18,23,26,28,32,35,46,47,49,50,51,52,54,55,58,63,66,68,72,75,86,87,89,90,91,92,94,95,98. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lôlô đề
Ngoài 12 Con Giáp : Gồm 63 con số ngoài các con số được tính là 12 con Giáp như trên. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Con Bơi : Gồm 47 con số như sau: 01,02,03,04,08,13,16,17,19,20,21,22,24,25,27,29,30,31,34,41,42,43,44,48,53,56,57,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,74,81,82,83,84,88,93,96,97,99. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
Con Thờ : Gồm 16 con số như sau: 00,05,33,36,37,38,39,40,45,73,76,77,78,79,80,85. Có thể cá cược Đầu – Đuôi – Đầu/Đuôi – Bao Lô
CHÚ Ý
*Tiền cược trong Đặc Biệt sẽ được nhân với tổng con số trong Cược Đặc Biệt (ví dụ: Cược Lớn với số tiền 1.000VND thì tiền cược bỏ ra là 50.000VND chưa trừ cò).

Bảng trả thưởng và tiền cò trong w88 xổ số

Xổ số W88
Xổ số W88

Link W88 dự phòng VIP đã cập nhật 2018!

Xổ số W88
Xổ số W88
Đăng ký W88 ngay

W88a   W88b   W88c  W88d  W88e W88m W88f W88z W88y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *